Privacy Policy

Artlease | Contemporary Art waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze website worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. Artlease | Contemporary Art website kan echter hyperlinks naar andere website bevatten die niet onder deze privacyverklaring vallen. Artlease | Contemporary Art respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Artlease | Contemporary Art gebruikt alleen functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de website. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, onderzoek of in uitvoering van een contract.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie
Artlease | Contemporary Art zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de web sites, klanttevredenheid en -administratie, productonderzoeken en marketing, alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

Copyrights
Deze website is gemaakt door Aemotion en wordt door Artlease | Contemporary Art onderhouden. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Artlease | Contemporary Art worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst.

Prijzen
Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorgkosten.

Geen licenties
Artlease | Contemporary Art heeft een innovatieve en informatieve internetsite willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Artlease | Contemporary Art haar intellectuele eigendommen, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site geeft op enigerlei wijze iemand een licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom van Artlease | Contemporary Art of zal worden beschouwd te geven.

Geen garanties of verklaringen
De informatie op deze internetsite wordt door Artlease | Contemporary Art verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Gelinkte sites
De website en Artletters van Artlease | Contemporary Art kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Artlease | Contemporary Art en Artlease | Contemporary Art is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Artlease | Contemporary Art met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Artlease | Contemporary Art kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Privacy PolicyArtlease | Contemporary Art respecteert uw privacy