NGA

Artlease | Contemporary Art is lid van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA). De NGA is de overkoepelende vereniging van de Nederlandse Vereniging van Galeriehouders (NVG) en de Galeriebond Nederland (GbN).

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van professionele kunstgaleries in Nederland, zulks in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder door:

  • het zijn van aanspreekpunt voor overheid, instellingen en bedrijfsleven waar het gaat om onderwerpen die de aangesloten leden aangaan;
  • het inrichten en instandhouden van een bureau dat diensten verleent aan de aangesloten leden;
  • het bevorderen van het imago van het galeriewezen;
  • het bieden van collectieve ondersteuning aan de aangesloten leden;
  • het deelnemen aan nationale en internationale koepelorganisaties;
  • het bevorderen van gericht wetenschappelijk onderzoek op verschillende deelterreinen van de markt van hedendaagse beeldende kunst;
  • het bevorderen van een gezond klimaat voor deelname door de leden aan nationale en internationale kunstbeurzen

Contactgegevens
Secretariaat Westeinde 22
2512 HD Den Haag
T 070 3605001
F 070 3923383
E info@nga.nu

NGA